podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Olosuhteet auttavat ja haastavat hajukoiraa

Haju on aineen kaasumainen olomuoto. Hajumolekyylit liikkuvat ilman mukana ja siksi ympäröivät olosuhteet vaikuttavat aina hajun leviämiseen ympäristöön. Hajun käyttäytyminen muuttuu, kun olosuhteet muuttuvat.

Nosework- ja hajutyöskentelykoiran kanssa etsintöjä tehdessä on hyvä käyttää pieni hetki etsintätaktiikan miettimiseen ennen etsinnän aloittamista. Pienellä nosework-koealueella jokainen sekunti voi olla ratkaiseva. Toisaalta jos etsintää tehdään oikeassa työtehtävässä, on tärkeää varmistaa, että koiralla on mahdollisuus saada haju kaikkialta alueelta erilaisissa piiloissa olevista kohteista.

Haju liikkuu ilman mukana

Ilmavirtausten vaikutus hajun leviämiseen on helppo ymmärtää. Omakin nenämme haistaa tuulen mukanaan tuomat mukavat tai epämiellyttävät hajut, kun tuuli eri päivinä käy leipomon tai kaatopaikan suunnasta. Kun etsintää tekee ulkona, on tuulen vaikutus tietysti keskeinen. Ennen etsimään lähtöä ohjaajan on tärkeä miettiä, mille puolelle etsintäaluetta tuuli parhaiten kuljettaa hajun. Kannattaa myös varmistaa, ettei jokin kohta jää varjoon siksi, että tuuli kuljettaa hajun alueelta ulos eikä koiran ole ollut mahdollisuutta haistaa piiloa. Kova tuuli saa aikaan pyörteitä ja voi heittää hajumolekyylejä kauas piilolta. Pienellä alueella siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, ja alue on etsittävä erityisellä tarkkuudella.

Sisätiloissa ihmisen on usein vaikeampi havaita ilman liikkeitä kuin ulkona. Ilmastointi ja ilmanvaihtokanavat liikuttavat ilmaa ja sen mukana hajumolekyylejä. Kun ilma kohtaa seiniä tai ikkunapintoja, virtaussuunta voi muuttua, ja usein hajua voi löytyä pakkautuneena seinän viereen tai virtaamassa seinää pitkin ylös. Rakenteilla on samanlaisia vaikutuksia ilmavirtojen liikkeeseen myös ulkona.

Lämpötila ja kosteus vaikuttavat hajun leviämiseen

Lämpötila vaikuttaa ilmavirtojen liikkumiseen: lämmin ilma nousee ylöspäin, kun taas kylmä ilma liikkuu alaspäin. Lämpimänä päivänä koira siis tavoittaa hajumolekyylit todennäköisemmin piilon ylä- kuin alapuolelta ja kylmänä päivänä päinvastoin. Lämpimät kohteet, kuten patterit tai auringon lämmittämä kivi, aiheuttavat ympärilleen ylöspäin nousevia ilmavirtauksia. Koiran voi olla vaikea haistaa tällaisissa paikoissa olevat piilot aivan vierestäkin, jos ilmavirtaus on voimakas. Toisaalta kylmät pinnat pitävät ilmavirtaukset vierellään ja haju saattaa pakkautua hyvin tiiviisti esimerkiksi lämpimän tilan kylmää ulkoseinää vasten.

Kosteus imee hajumolekyylejä puoleensa. Kylmällä ja kostealla ilmalla hajumolekyylit painuvat alaspäin ja koiran voi olla vaikea saada hajusta kiinni, ellei ilmassa ole minkäänlaisia virtauksia. Sateella hajumolekyylit voivat kertyä lätäköihin ja liikkua leviävän veden mukana. Kosteilla ja märillä pinnoilla haju voi levitä hyvinkin laajalle alueelle.

Hajun käyttäytyisen ja olosuhteiden ymmärtäminen tehostaa työskentelyä

Olosuhteiden vaikutuksen ymmärtäminen ja niiden huomioiminen koiran ohjaamisessa ja etsinnässä tekee työskentelystä tehokkaampaa. Parhaimmillaan ohjaaja pystyy varmistamaan, että etsittävä alue on tarkastettu nopeasti ja tehokkaasti. Kun ohjaaja ymmärtää olosuhteiden vaikutuksen, hän voi myös koiran reaktioita lukemalla päätellä, mistä kohdetta kannattaisi parhaillaan vallitsevissa olosuhteissa tarkemmin etsiä.