podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Kipukoira – käytännön apulainen joka päivä

Kipukoira on koira, joka on opetettu ilmoittamaan omistajansa pian alkavasta kipukohtauksesta. Koira voidaan kouluttaa ilmaisemaan kohtauksittain alkavia kipuja kuten migreeniä, lihaskipuja eli spasmeja, neuropaattisia kipuja, fatiikkiin eli uupumukseen liittyviä kipuja sekä CRPS:n eli kroonisen kipuoireyhtymän kipukohtauksia. Sairaanhoitaja ja kipukoiran käyttäjä Minna Marttinen, sosionomi, agrologi Nona Borgström ja Poliisikoiralaitoksen eläköitynyt opettaja Ilkka Hormila kävivät Vainuvoimalla kertomassa kipukoirista ja niiden kouluttamisesta.
Kipukoiran hyödyt
Minnan edellinen avustajakoira Martti oli ensimmäinen koira, jonka Minna opetti Nonan avulla ilmaisemaan kipua. Kouluttajien lähtöoletus oli, että koira havaitsee ihmisen muuttuvat eleet ennen kipukohtauksen alkua. Myös toisten ihmisten on mahdollista huomata nämä, mutta koira voisi huomata ne vielä aiemmin. Koulutuksen edetessä alkoi näyttää siltä, että koira todennäköisesti havaitsee kipukohtauksen lähestymisen hajusta: koira saattoi nimittäin reagoida myös aivan vieraiden ihmisten alkavaan kipuun. Asia vahvistui entisestään, kun jo käytännössä kipua ilmaiseva koira reagoi hyvin voimakkaasti hajuradalla kohdatessaan ensimmäistä kertaa kipukohtauksen alkaessa otetun hajunäytteen.
Kipukoirasta on omistajalleen monenlaista hyötyä. Keskeisin niistä on se, että potilas pystyy ennakoimaan kivun. Tämä mahdollistaa vapaamman liikkumisen, koska kivun voi hallita ajoissa otetun kipulääkkeen avulla. Samalla käyttäjä oppii tuntemaan omat rajansa: milloin hänen tulee levätä, vaihtaa asentoa tai mennä kotiin. Tämä lisää turvallisuudentunnetta. Kun kipuun pääsee puuttumaan riittävän ajoissa, on kipulääkityksen tarve pienempi eikä niitä tarvitse ottaa varmuuden vuoksi, mikä pitää oman mielen selkeämpänä. Koiraan turvautuminen myös mahdollistaa sen, että kipua ei tarvitse ajatella jatkuvasti. Joillakin kipukoiran käyttäjillä koiran kouluttaminen on myös muuttanut suhtautumista omaan kipuun: koska koulutusta varten tarvitaan näytteitä, kivusta tulee erilainen koiran kautta koettuna ja positiivinen suhtautuminen asiaan lievittää kipua.
Koira reagoi muutokseen omistajassaan
Monet lemmikkikoirat reagoivat jotenkin ihmisen terveydentilan muutokseen, mutta omistaja ei aina tiedosta sitä. Eräässä tutkimuksessa seurattiin lemmikkikoirien reaktioita yli 1000 migreenipotilaan kohdalla. Koirista 56 % reagoi jollakin tavalla joko migreenikohtauksen alussa tai ennen sen alkamista. Potilaista 26 % oli jo ennen tutkimusta käyttänyt koiransa reaktiota hyväksi ja pystynyt ottamaan migreenilääkkeen ennakkoon.
Koira voi reagoida omistajan terveydentilan muutokseen monella tavalla. Jotkut koirat ovat hyvin levottomia, ne voivat pyöriä ympäriinsä tai ravata edes takaisin, myös ääntely on tyypillistä. Toiset taas liimautuvat omistajaansa ja pyrkivät syliin: ne saattavat hakeutua kipeän paikan viereen tai sen päälle. Jotkut koirat tuijottavat omistajaansa herkeämättä ja toiset saattavat yrittää pysäyttää omistajansa tai estää tätä poistumasta kotoa. Koirat saattavat nuolla omistajansa suun alueelta, mikä johtuu siitä, että kivun haju on mukana hengitysilmassa. Omistajan kipukohtaus voi olla koiralle myös stressaava tilanne. Sekä koira että omistaja hyötyvät siitä, että omistaja silittää koiraa: rakkaushormooni oksitosiini syntyy kosketuksesta, joten koiran silittäminen voi lievittää kipukohtausta ja toisaalta rauhoittaa koiraa.
Mistä koira haistaa kivun?
Sitä ei vielä varmasti tiedetä. Muutokset elimistössä tapahtuvat välittäjäaineiden kautta. Biomarkkereiksi nimitetään asioita, jotka kertovat muutoksista. Niitä erittyy vereen, virtsaan, hikeen ja sylkeen. Koiran oletetaan haistavan nämä muutokset kehossa.
Jos koira haistaa jonkin hajun jatkuvasti, se kyllääntyy siihen vähitellen eli lakkaa reagoimasta hajuun. Näin käy myös kipukoiralle: se ei reagoi kipuhajuun yhtä voimakkaasti esimerkiksi silloin, kun omistajalla on kipuja koko päivän ajan. Jos kipuja on jatkuvasti, koira alkaa todennäköisesti reagoida hajun lisääntymiseen eli kivun voimistumiseen.

Kipukoiran koulutus

Kun koulutettava haju on opetettu miellyttäväksi siten, että koira reagoi siihen automaattisesti aivojen limbisellä järjestelmällä, se ei voi käyttäytymiselleen mitään. Koira herää jopa heikon hajun leijaillessa sen nenään. Tämä on tavoite: lopputulos on, että haju toimii käskynä koiran toiminnalle eikä koiran omistaja tiedä, milloin antaa käskyn. Asiaa ei pysty tarkistamaan millään mittarilla, ja siksi molemminpuolinen luottamus ja koiran sinnikkyys ovat tärkeitä. Koiran tulisi ilmoittaa hajusta uudestaan ja uudestaan, jos omistaja ei reagoi ilmaisuihin tai hänen tekemänsä kivunlievitystoimenpiteet eivät ole riittävät.
Koira voidaan kouluttaa työskentelemään joko suoraan käytännössä tai hajuerottelun kautta. Suoraan käytäntöön kouluttaminen onnistuu, jos potilaalla on ennakoivia oireita, jotka hän itse huomaa ja joiden kautta ilmaisua voi alkaa opettaa koiralle. Jotkut koirat reagoivat alkavaan kipukohtaukseen luontaisesti. Omistaja ei välttämättä huomaa sitä, mutta asia voidaan selvittää kipupäiväkirjan avulla. Siihen kirjataan koiran toiminta päivän aikana sekä tulleet kipukohtaukset. Näin voidaan nähdä mahdollinen yhteys koiran käyttäytymisen ja tietyn ajan kuluttua seuraavan kivun välillä, jolloin omistaja voi alkaa kiinnittää huomiota koiran toimintaan ja alkaa vahvistaa sitä.
Hajuerottelukoulutuksessa koira opetetaan ilmaisemaan kipukohtauksen aikana otettu hajunäyte potilaan neutraalista näytteestä. Hajuerottelun kautta koira oppii keskittymään yhden tietyn ihmisen – omistajansa – kipuhajuun. Koulutuksessa keskitytään rauhalliseen mielentilaan, koska hajulle haetaan spontaaneja reaktioita koiran ollessa missä tahansa viretilassa. Se ei siis tee aktiivista hajun etsintää. Jotta koirasta olisi omistajalleen mahdollisimman suuri hyöty eli hän pystyy esimerkiksi ottamaan kipulääkkeen ennakoivasti, koiran on opittava reagoimaan jo heikompaan kipuhajuun. Sen vuoksi koulutuksen aikana harjoitushajuina pitäisi olla myös muita kuin voimakkaimman kivun aikana otettuja näytteitä. Hajunäytteen ottamisen ajoittaminen on tärkeää ja vaikeaa. Ei tiedetä tarkalleen, mitä kipukohtauksen aikana elimistössä tapahtuu, joten näytteen keräämisajankohdalla voi olla suuri merkitys.
Kipukoira on apulainen, joka voi parantaa omistajansa elämänlaatua merkittävästi. Koira voi auttaa käyttäjäänsä monin tavoin. Samalla koiran ja omistajan suhde kehittyy ja syvenee.