fyysinen harjoittelu
hajutyöskentely
hyötykoirat
hyvinvointi
jäljestys
käyttäytymisanalyysi
kuntoutus
kuulokoira
muut
ohjaajan toiminta
perustaidot
podcast
smartdog
suhde koiraan
tukikoira
uutiset ja tapahtumat
verijälki

#033 Sinne, tänne vai tonne? Harjoittelun vaikutus ihmisen jäljen kulkusuunnan määrittelyyn

Ihmisen jäljestäminen on tehtävä, johon koiria on hyödynnetty pitkään sekä kadonneen henkilön etsinnässä että rikospaikalta paenneen henkilön löytämisessä. Se on myös suosittu koiraharrastuslaji. Selvitän opinnäytetyössäni, vaikuttaako harjoittelu koiran toimintaan sen määritellessä ihmisen jäljen kulkusuuntaa. Jäljen kulkusuunnan tarkoituksenmukainen määrittely on edellytys sille, että jäljen seuraaminen johtaa etsityn henkilön löytymiseen.


Tässä jaksossa Elisa kertoo opinnäytetyöstään, jonka aiheena on harjoittelun vaikutus ihmisen jäljen kulkusuunnan määrittelyyn. Opinnäytetyö on tehty Tampereen yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteisessa eläinkouluttajien koulutuksessa (2021-2022).


Elisan opinnäytetyö PDF-tiedostona


Vainuvoima · #033 Sinne, tänne vai tonne? Harjoittelun vaikutus ihmisen jäljen kulkusuunnan määrittelyyn