Tukikoirat

Tukikoiran tehtävä on auttaa terveydentilansa vuoksi apua tarvitsevaa omistajaansa arkipäivän askareissa. Tukikoiraksi koulutetaan omistajan oma koira, jonka tehtävät ovat omistajan tarpeisiin räätälöityjä. Mitä kaikkea tukikoirat voisivat tehdä? Tukikoira voidaan kouluttaa monenlaiseen tarkoitukseen omistajansa avuksi! Tukikoiran koulutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.


Vainuvoima on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n yhteistyökouluttaja. Jotta koira voisi saada virallisen tukikoiran statuksen, koulutukseen tulee hakeutua Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kautta. Tukikoiran tehtäviä voi kouluttaa myös ilman yhdistyksen prosessia, mutta tällöin koirakko ei voi osallistua ympäristötestiin ja saada tukikoiran statusta. Koulutuksesta Vainuvoimassa vastaa Katja Nortunen-Illman. Jos olet kiinnostunut kuulo- tai tukikoiran kouluttamisesta, ota yhteyttä Katjaan: katja@vainuvoima.fi

Kuulokoira

Kuulokoira toimii huonokuuloisen tai kuuron omistajan apuna. Se koulutetaan reagoimaan omistajalle merkityksellisiin ääniin, joita tämä itse ei kuule. Tällaisia ääniä voivat olla esimerkiksi puhelin, ovikello, herätyskello ja palohälytin. Koira ilmaisee äänen omistajalleen koskettamalla tätä tassulla tai tönäisemällä kuonolla. Sitten se vie omistajansa äänilähteen luo. Kuulokoiriksi koulutettavat koirat voivat suorittaa kokeen, jonka hyväksymisen jälkeen koira saa kuulokoiratunnuksella merkityt valjaat tai liivit. Niiden kanssa koira saa liikkua omistajansa kanssa kaikissa julkisissa tiloissa.

Kuulokoira on monipuolinen apulainen, joka toimii sekä sisällä että ulkona. Koirasta on apua arkielämässä, mutta sen avulla omistaja pystyy myös liikkumaan vapaammin kuulovammasta huolimatta. Jos koiran halutaan auttavan vain kotioloissa, virallinen kuulokoiratesti voidaan jättää tekemättä. Tämä voi sopia esimerkiksi aroille tai vartioiville koirille. Tällöin koiraa nimitetään ääniapulaiseksi.


Terveyden tuen koira

Tukikoira on pitkäaikaissairaan kuten diabeetikon tai epileptikon avustaja. Diabeteskoira ilmaisee diabeetikon verensokerin vaihtelut, jotta henkilö ehtii syödä tai lääkitä itseään ennen kuin tilanne muuttuu vaaralliseksi. Diabeteskoira tuo turvaa ja helpotusta diabeetikon arkeen esimerkiksi mahdollistamalla rauhallisemmat yöunet tai antaen turvaa yksinoloon.

Epileptikon tukikoira voi varoittaa omistajaansa lähestyvästä epilepsiakohtauksesta tai ilmaista muille ihmisille omistajalla alkaneen epilepsiakohtauksen. Koiran avulla omistaja voi asettua valmiiksi turvalliseen paikkaan, ja ympäristön ihmiset tietävät mennä huolehtimaan hänen turvallisuudestaan kohtauksen aikana.


Sosiaalisen tuen koira

Sosiaalisen tuen koira on koulutettu auttamaan omistajaansa esimerkiksi paniikki- tai ahdistuskohtauksen aikana. Koira voi toimia rauhoittavana tekijänä tai hakea paikalle apua. Tehtävään koulutettu koira voi olla avuksi esimerkiksi ahdistushäiriössä, pakko-oireisessa häiriössä ja masennuksessa.


Tukikoiran koulutus edistää hyvinvointia

Tukikoirien ensisijainen tehtävä on olla omistajan apuna, mutta koirat myös tuovat omistajilleen myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia. Tukikoira lisää tunnetta oman elämän hallinnasta ja parantaa siten omistajan elämänlaatua. Tukikoiran koulutus on vuorovaikutteista toimintaa, jossa sekä koira että omistaja oppivat. Koiran säännöllinen ulkoiluttaminen edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.
Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on yhdistys, joka organisoi tukikoirien koulutusta. Vainuvoima on yhdistyksen yhteistyökouluttaja, ja oman tukikoiran kouluttamista varten yhdistys kustantaa koulutuksessa oleville kaksi koulutustuntia kuukausittain. Lisätietoa saat Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n verkkosivuilta http://www.koiratukena.fi