podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

#022 Hajutyöskentelyn harjoittelu kasvattaa optimismia

Hajuharrastuksia suositellaan koirille siksi, että ne tarjoavat mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen – haisteluun ja etsimiseen. Lajityypillinen käyttäytyminen on jotakin sellaista, mitä eläin tekisin luonnostaan. Se osa käyttäytymisestä, joka on välttämätön eläimen normaaliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille, on nimeltään lajityypillinen käyttäytymistarve. Omistaja voi vaikuttaa koiran arkiseen hyvinvointiin mahdollistamalla omalle yksilölleen tärkeiden tarpeiden täyttämisen.

Kuuntele jakso tästä tai jatka lukemista alta!

Tukea tutkimuksesta

Eläinten käyttäytymistä tutkivat tohtori Alexandra Horowitz ja tohtori Charlotte Duranton tarkastelivat vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa hajutyöskentelytehtävien vaikutusta koirien käyttäytymiseen. Tutkimukseen osallistui 20 vähintään vuoden ikäistä koiraa, jotka olivat useiden eri rotujen edustajia. Koirista puolet oli uroksia ja puolet narttuja, eikä koirilla ollut niiden normaaliin käyttäytymiseen kuten liikkumiseen, näkemiseen tai haistamiseen liittyviä terveysongelmia. Koirat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen oli testiryhmä ja toinen kontrolliryhmä. Koirilla ei ollut aiempaa kokemusta tutkimuksessa käytettyjen tehtävien eli hajutyöskentelyn ja seuraamisen harjoittelusta.

Tutustu tutkimukseen: Duranton, Charlotte & Horowitz, Alexandra 2019: Let me sniff! Nosework induces positive judgement bias in pet dogs. Applied Animal Behaviour Science. Volume 211, p. 61–66.

Ensimmäiseksi kaikille koirille tehtiin kognitiivista vinoumaa testaava tehtävä. Kognitiivinen vinouma tarkoittaa sitä, että yksilöllä on taipumus hahmottaa asiat tietyllä tavalla – tässä tapauksessa esimerkiksi nähdä uudet asiat positiivisessa tai negatiivisessa valossa. Tehtävässä asetettiin ruokakulho vuorotellen kahteen eri paikkaan. Toisessa paikassa kulhossa oli aina ruokaa, toisessa paikassa kulho oli aina tyhjä. Kulhon asettamisen jälkeen koira sai juosta kulhon luo. Kun koira oli oppinut, kummassa paikassa olevasta kulhosta saa ruokaa, asetettiin kulho paikkaan, jossa se ei vielä ollut aiemmin ollut, ja verrattiin oliko koiran käyttäytyminen lähempänä positiivisessa vai negatiivisessa paikassa olleen kulhon kanssa toimimista. Tässä vaiheessa eri ryhmiin sijoitettujen koirien toiminnassa ei ollut eroa.

Hajutyöskentelyä vai tottelevaisuutta?

Ensimmäsen tehtävän jälkeen kahden ryhmän tiet erosivat. Kumpikin ryhmä osallistui kahdesti ryhmäharjoitukseen, jossa tutkija opetti omistajille, miten koiran kanssa tulisi harjoitella kotona. Testiryhmä harjoitteli hajutyöskentelytehtäviä ruuan avulla. Ensin koira opetettiin menemään laatikon luo, jossa oli makupala. Tämän jälkeen esille otettiin useampi laatikko, eli koiran tuli löytää makupala useamman laatikon joukosta. Kun koira löysi makupalan, sitä kehuttiin ja sille annettiin lisää herkkuja. Tätä harjoitusta jatkettiin kotona päivittäin viikon ajan. Toisessa ryhmäharjoituksessa laatikoita alettiin sijoittaa vaikeampiin paikkoihin, ja omistajat jatkoivat vastaavia harjoituksia kotona päivittäin viikon ajan. Kontrolliryhmä sai hajutyöskentelyharjoitusten sijasta seuraamisharjoituksia. Näin varmistettiin, että ryhmät eroaisivat toisistaan ensisijaisesti tekemiensä harjoitusten perusteella eivätkä esimerkiksi siksi, että hajutyöskentelyharjoitusten vuoksi koira oli viettänyt enemmän aikaa omistajansa kanssa.

Kahden viikon harjoittelujakson jälkeen sekä testi- että kontrolliryhmä tekivät uudelleen saman kognitiivista vinoumaa testaavan tehtävän. Nyt testiryhmä suhtautui kontrolliryhmää optimistisemmin uuteen paikkaan ilmestyvään kulhoon: hajutyöskentelyä harjoitelleet koirat siis menivät kulhon luo nopeammin kuin seuraamista harjoitelleet koirat. Tutkijoiden mukaan tämä tulos kertoo siitä, hajutyöskentelyn harjoittelu saa koiran suhtautumaan optimistisemmin ympäristöön. Tutkijat huomauttavat, että ruokaa etsiessään koira saa toimia itsenäisesti ja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Nosework ja muut hajuharrastukset itsetunnon kohottajina

Nosework-lajin juuret ovat eläinsuojissa, jossa haluttiin tarjota koirille mielekästä tekemistä ja onnistumisen tunteita. Nosework ja muut hajuharrastukset sopivat mainiosti monenlaisille koirille. Arka koira voi saada hajutyöskentelytehtävistä runsaasti itseluottamusta, ja toisaalta vilkas koira voi oppia itsehillintää ja keskittymistä. Parhaimmillaan hajuharrastus tarjoaa koiralle uppoutumisen tunteen, joka lisää hyvinvointia koiran elämässä.

Kiinnostaako hajutyöskentely? Tutustu esimerkiksi Pentujen hajukouluun, Noseworkiin ja Hajutyöskentelyn perusteisiin!