podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Ohjaajan sijoittuminen etsinnän aikana

Ruotsalainen 3. luokan Nose Work -tuomari Michael Hedman vieraili Vainuvoimalla 12.–13.5.2018. Hänen koulutuksensa kolme tärkeintä ohjetta osallistujille olivat:
1) etsinnän aloitus
2) ohjaajan sijoittuminen
3) palkkio.

Ohjaajan sijoittuminen

Ohjaajan sijoittumisella on suuri merkitys koiran työskentelyyn etsinnän aikana. Sijoittumisellaan ja rintamasuunnallaan ihminen ohjaa koiraa usein tiedostamattaan. Kun tarkkailee omaa sijoittumistaan ja sen vaikutusta koiraan, oppii hyödyntämään sitä tietoisesti osana koiran ohjaamista.

Kun koiralla on hyvä motivaatio löytää haju ja se lähtee etsimään järjestelmällisesti, ohjaajan tehtäväksi jää tarkkailla koiraa ja tarvittaessa varmistaa, että kaikki kohdat tulevat haistelluksi. Sijoittumalla riittävän etäälle koirasta ohjaaja pystyy helposti näkemään koko koiran ja mitä se tekee.

Kun ohjaaja lähettää koiran etsintään, hänen olisi hyvä olla sijoittunut etsinnän kohteen, esimerkiksi ajoneuvon viereen rintamasuunta sitä kohti. Jos koiran lähettää kauempaa tai rintamasuunta viistosti eteenpäin, koira ensinnäkin pyrkii ohjaajan ohi ja toiseksi ohittaa sen vuoksi myös osan etsintäalueesta. Kun koira on aloittanut työskentelyn, ohjaaja siirtyy kauemmas.

Myös työskentelyn aikana on tärkeää kiinnittää huomiota omaan rintamasuuntaan ja työskennellä kohti koiraa, jotta ei ohjaa sitä omalla liikkeellään etenemään turhan nopeasti: kun ohjaaja liikkuu riittävän hitaasti, koiralla on paremmin aikaa työskennellä. Pahimmassa tapauksessa ohjaaja painaa omalla liikkeellään koiran piilon ohi.

Seuraavassa artikkelissa käsitellään viimeistä kohtaa eli palkitsemista.