podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta

Hyötykoira koulutetaan auttamaan arjessa

Hyötykoiran tehtävä on auttaa terveydentilansa vuoksi apua tarvitsevaa omistajaansa arkipäivän askareissa. Hyötykoiraksi koulutetaan omistajan oma koira, jonka tehtävät ovat omistajan tarpeisiin räätälöityjä. Mitä kaikkea hyötykoirat voisivat tehdä? Hyötykoira voidaan kouluttaa mihin tahansa tarkoitukseen omistajansa avuksi! Hyötykoiran koulutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Kuulokoira

Kuulokoira toimii huonokuuloisen tai kuuron omistajan apuna. Se koulutetaan reagoimaan omistajalle merkityksellisiin ääniin, joita tämä itse ei kuule. Tällaisia ääniä voivat olla esimerkiksi puhelin, ovikello, herätyskello ja palohälytin. Koira ilmaisee äänen omistajalleen koskettamalla tätä tassulla tai tönäisemällä kuonolla. Sitten se vie omistajansa äänilähteen luo. Kuulokoiriksi koulutettavat koirat voivat suorittaa kokeen, jonka hyväksymisen jälkeen koira saa kuulokoiratunnuksella merkityt valjaat tai liivit. Niiden kanssa koira saa liikkua omistajansa kanssa kaikissa julkisissa tiloissa.

Kuulokoira on monipuolinen apulainen, joka toimii sekä sisällä että ulkona. Koirasta on apua arkielämässä, mutta sen avulla omistaja pystyy myös liikkumaan vapaammin kuulovammasta huolimatta. Jos koiran halutaan auttavan vain kotioloissa, virallinen kuulokoiratesti voidaan jättää tekemättä. Tämä voi sopia esimerkiksi aroille tai vartioiville koirille. Tällöin koiraa nimitetään ääniapulaiseksi.

Tukikoira

Tukikoira on pitkäaikaissairaan kuten diabeetikon tai epileptikon avustaja. Koira koulutetaan varoittamaan sairaskohtauksesta. Diabeetikon tukikoira ilmaisee omistajansa liian matalan tai korkean verensokerin. Näin omistaja voi koiran avulla välttää heikon olon. Epileptikon tukikoira voi varoittaa omistajaansa lähestyvästä epilepsiakohtauksesta tai ilmaista muille ihmisille omistajalla alkaneen epilepsiakohtauksen. Koiran avulla omistaja voi asettua valmiiksi turvalliseen paikkaan, ja ympäristön ihmiset tietävät mennä huolehtimaan hänen turvallisuudestaan kohtauksen aikana. Tukikoiralla ei toistaiseksi ole kuulo-, avustaja- ja opaskoirilla olevaa oikeutta liikkua omistajansa mukana rajoituksetta.

Hyötykoiran koulutus edistää hyvinvointia

Hyötykoirien ensisijainen tehtävä on olla omistajan apuna, mutta koirat myös tuovat omistajilleen myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia. Hyötykoira lisää tunnetta oman elämän hallinnasta ja parantaa siten omistajan elämänlaatua. Hyötykoiran koulutus on vuorovaikutteista toimintaa, jossa sekä koira että omistaja oppivat. Koiran säännöllinen ulkoiluttaminen edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry. on yhdistys, joka organisoi hyötykoirien koulutusta. Koirakoulu Vainuvoima on yhdistyksen yhteistyökouluttaja – esimerkiksi diabeteskoiran koulutuksesta voit lukea kotisivujemme hyötykoirat-osiosta. Oman hyötykoiran kouluttamista varten voi hakea yhdistykseltä rahallista tukea. Lisätietoa saat Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n verkkosivuilta http://www.koiratukena.fi