podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Puhtaat hajut auttavat koiraa oppimaan – asiaa kontaminaatiosta

Kontaminaatio tarkoittaa sitä, että kohde ”saastuu” ympäristön vaikutuksesta. Kontaminaatioon kiinnitetään paljon huomiota esimerkiksi elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa, jotta voidaan ehkäistä tuotteiden pilaantuminen. Hajutyöskentelyssä kontaminaatio on tärkeää ottaa huomioon koulutuksen laadun takaamiseksi etenkin sen alkuvaiheessa. Puhtaat hajut auttavat koiraa oppimaan, mutta lisäksi on tietysti tärkeää varmistaa, että koira oppii koko hajukuvan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Koira oppii haluamamme asian parhaiten, kun hajut ovat mahdollisimman puhtaita. Siksi kontaminaatio on pidettävä mielessä kaikissa koulutuksen osissa. Se on otettava huomioon niin hajujen keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä, välineiden huollossa kuin harjoituksen aikanakin. Miten pitää hajut puhtaina?

Huolellinen käsittely

Kontaminaation välttämisellä tarkoitetaan sitä, että ehkäistään muiden hajujen turhaa tarttumista kohdehajuun. Yksi helposti tapahtuva kontaminaatio on ihmisen hajun tarttuminen kohdeaineeseen. Jos hajuja ei kerätä ja käsitellä huolellisesti, koira saattaa oppia etsimään vain sellaista kohdetta, jossa on mukana myös ohjaajan tai muun harjoituksia järjestäneen henkilön ominaishajun komponentti: se kuuluu koiran mielessä osaksi etsittävää kohdetta, eikä koira tunnista hajua, jos tämä komponentti ei ole mukana. Tämän vuoksi hajut tulisi aina kerätä ja käsitellä mieluiten pihtien avulla eikä niihin saisi koskea sormin. Samasta syystä välineiden käsittelyä harjoitustilanteessa on hyvä miettiä, ja esimerkiksi purkkirataharjoittelussa on vältettävä koskemasta purkkien sisäpintoihin.

Huolellinen välinehuolto

Kaikki harjoituksessa käytettävät välineet on hyvä huoltaa säännöllisesti, harjoituspurkit jokaisen harjoituksen jälkeen. Huoltamisella tarkoitetaan tietysti puhdistamista eli välineisiin tarttuneiden hajumolekyylien tuhoamista. Harjoituksen aikana välineisiin tarttuu paitsi ihmisten hajua myös koiran omaa hajua, käytettyjen palkkioiden hajua, harjoituksessa käytettyjä häiriöhajuja – kaikkea mahdollista harjoituksessa läsnä ollutta. Parhaan tuloksen saa pesemällä tarvikkeet mahdollisimman kuumassa lämpötilassa. Sekä tiskikoneessa että käsin pestessä kannattaa käyttää hajutonta pesuainetta ja välttää muun tiskin pesemistä samalla kertaa. Käsitiskissä kumihanskat ovat hyödyksi oman hajun tarttumisen minimoimiseksi. Harjoitusvälineet voi myös keittää puhtaiksi. Muista antaa kaikkien välineiden kuivua ennen purkkien kansien sulkemista, jotta kosteus ei jää muhimaan purkkeihin.

Isojen harjoitusvälineiden, kuten purkkiradan tai muiden telineiden, puhdistus käy parhaiten laittamalla ne ulos aurinkoon. Auringon UV-säteily tuhoaa hajumolekyylejä tehokkaasti. Välineiden materiaali kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita siten, että siihen tarttuisi mahdollisimman vähän hajua. Vähiten huokoisia ovat lasi ja monet metallit, ja ne on myös helppo puhdistaa. Esimerkiksi säilytys- ja harjoituspurkkeina metallikantiset lasipurkit ovat paras valinta.

Huolellinen säilytys

Hajujen oikeanlainen säilytys on tärkeässä osassa kontaminaation ehkäisyssä. Haju säilyy parhaiten kuivassa, pimeässä ja viileässä. Jääkaappi sopii hyvin monien hajujen säilytykseen, mutta joskus pakastin voi olla parempi vaihtoehto. Harvoin jääkaappia tai pakastinta pystyy pyhittämään kokonaan harjoitushajujen säilytykseen, joten vaarana on, että muista jääkaapin tavaroista tarttuu hajua harjoitushajuihin. Pahimmassa tapauksessa käy siten, että koira tunnistaa vain omassa jääkaapissa säilytetyn harjoitushajun, johon on tarttunut komponentteja omistajan suosimista vihanneksista. Parhaiten säilytyksen aikaista kontaminaatiota saa ehkäistyä säilyttämällä hajun tiiviissä lasipurkissa. Lasi pitää hajumolekyylit sekä ulko- että sisäpuolella nykytietämyksen mukaan parhaiten, jolloin kontaminaation riski vähenee.

Kontaminaatio on osa tosielämää

Tosielämässä puhtaat hajut ovat harvinaisuus, ja koira etsii lähes aina jonkinlaista hajukoktailia: kohde on vain hyvin harvoin puhtaana ympäristössä. Vaikka alkuharjoittelussa pyritään käyttämään mahdollisimman puhtaita hajuja, on koiran opittava tunnistamaan kohdehaju erilaisista hajujen sekamelskoista. Se saadaan aikaan laadukkaalla hajukuvan harjoittelulla esimerkiksi vaihtelemalla hajunkantajia ja harjoitushajuja. Jotta voit olla varma, mitä koiralle opetat, käsittele hajuja ja välineitä huolellisesti ja pidä kontaminaation mahdollisuus mielessä jatkuvasti. Ethän halua koiran oppivan kohdehajun sijasta hyödytöntä hajuyhdistelmää?

Julkaistu alun perin SporttiRakissa.