podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Motivaatio on toiminnan moottori

Jotta koira tekisi asioita, joita sen halutaan tekevän, on kouluttajalla oltava jokin keino motivoida koiraa. Yksinkertaistettuna koirat tekevät asioita kahdesta syystä: saavuttaakseen jotakin haluamaansa eli tekeminen on kannattavaa tai välttääkseen jotakin ikävää eli on kannattamatonta jättää tekemättä. Jos koira ei tee asioita, joita sen haluttaisiin tekevän, on motivaation tarkistaminen yksi perusasioista.

Koiran hyvinvoinnin ja koiran ja omistajan välisen suhteen kannalta on tärkeää, että motivaatio perustuu siihen, että koira tavoittelee asioita. Silloin motivaatio tarkoittaa potentiaalia, tietoisuutta mahdollisuudesta saada palkkio. Se on eri asia kuin palkkiosta seuraava mielihyvä, mutta vihjeet tulevasta mielihyvästä voivat olla yhtä palkitsevia kuin itse tunne.

Motivaatio on kohdentuvaa energiaa. Se tarkoittaa, että koira suuntaa kaiken energiansa päämääränsä saavuttamiseen ja tietää, mitä tehdä saadakseen haluamansa. Hajutyöskentelyssä ja jäljestyksessä energia kohdentuu nenän käyttöön: haisteluun ja etsimiseen. Koiran on käytettävä hajuaistiaan – kiihtyneenä ympäri juokseminen ei auta kohteen löytämisessä. Vauhdikas työskentely saattaa olla näyttävää, mutta tehotonta.

Motivaatio näkyy usein kiihtymisenä, malttamattomuutena, ääntelynä ja tökkimisenä. Tällaista käyttäytymistä ei kannata nähdä vain huonona asiana, sillä ne kertovat korkeasta motivaatiosta. Toiminnan keskeyttämisen sijaan motivaatio kannattaa käyttää hyväkseen ja alkaa koulutuksella muokata toimintaa haluamaansa suuntaan roskakäyttäytymisen vähentämiseksi. Koira ei voi olla liian motivoitunut, sillä korkeaa motivaatiota tarvitaan työskentelyyn vaikeissa olosuhteissa, kuten kuumassa, kylmässä tai esimerkiksi alustaltaan tai häiriöiltään hankalissa paikoissa. Kun koira on motivoitunut ja keskittyy tavoitteensa saavuttamiseen, se pystyy myös ratkaisemaan vaikeampia tilanteita. Negatiivista rankaisua eli palkkion mahdollisuuden poistamista ei voi käyttää ilman korkeaa motivaatiota. Jos koira ei todella arvosta työskentelystä saamaansa palkkiota ja tavoittele sitä, se ei koe palkkion menettämistä rankaisuna – sillä ei siis ole tehoa, ja lisäksi se saattaa heikentää koiran motivaatiota entisestään.

Koiran motivaatiota voi parantaa etsimällä koiralle kaikkein mieluisimman palkkion – kuten ihmisiä myös koiria motivoivat erilaiset asiat. Vaikka ohjaajan mielestä jokin hänen antamansa asia on palkkio, se saattaa olla koiralle täysin yhdentekevä. Jos koiraan haluaa saada lisää puhtia, kannattaa käyttää hyväkseen kaikkia niitä asioita, joita koira todella haluaa ja tavoittelee. Jos paras palkkio riippuu päivästä ja kellonajasta, voi treenin aloittaa tarjoamalla koiralle vaihtoehdoksi erilaisia palkkioita ja antaa sen itse päättää, mitä palkkioita se haluaisi koulutuksen aikana saada. Myös harjoiteltavan tehtävän valitseminen voi nostaa koiran motivaatiota: oma valinta on yleensä paras idea, ja jos koira saa valita, mitä se haluaa treenata, on motivaatiokin parempi.