podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Kuono edellä tavoitteisiin – kohdetyöskentely

21.03.2016
perustaidot

Kohdetyöskentely on harjoitus, jossa koira opetetaan koskettamaan erilaisia kohteita kuonollaan tai tassuillaan. Kuonokosketuksen kohde voi olla esimerkiksi ihmisen käsi, kosketuskeppi tai purkin kansi. Tassukosketuksen harjoitteluun sopivat parhaiten maahan laitettavat alustat, kuten hiirimatto. Myöhemmin kosketuksen voi siirtää mitä vaihtelevimpiin kohteisiin ja tehtäviin.

 

Koira oppii oppimaan

Kohdetyöskentely on äärimmäisen hyvä keino opettaa koiraa oppimaan. Aluksi kosketuskohteet ovat sille täysin merkityksettömiä, mutta koulutuksen kautta koira oppii, mitä sen kannattaa tehdä. Kohteiden koskettaminen on koiralle tarpeetonta ja merkityksetöntä toimintaa, mutta siitä tulee tarpeellinen tehtävä, kun kosketuksesta seuraakin jotain hyvää: palkkio. Koska tehtävä on selkeä ja yksinkertainen, sopii kohdetyöskentely mainiosti myös pienen pennun ensimmäiseksi harjoitukseksi.

 

Ohjaaja oppii kouluttamaan

Kohdetyöskentely opettaa paitsi koiraa myös ohjaajaa. Yksinkertaisen ja selkeän tehtävän avulla ohjaaja oppii koiran tarkkailemista, palkkioiden ajoitusta ja suuntaa, kriteerin hallintaa ja kehittää omia motorisia taitojaan – ohjaaja oppii siis kouluttamista ja koulutuksen rakentumista. Kohdetyöskentelyssä kriteerin määrittely on selkeä sekä koiralle että ohjaajalle: Kosketa kuonolla kohdetta, saat palkkion. Jos et kosketa kohdetta tai jos kosketat sivuun, et saa palkkiota.

 

Kohdetyöskentelyn perusteista sovellutuksiin

Miksi koiralle kannattaa opettaa jotakin, joka tuntuu tarpeettomalta? Kohdetyöskentelyssä ja erityisesti kuonokosketuksessa on harjoituksena monenlaisia näkökulmia. Kuonokosketus on koiralle fyysisesti yksinkertainen toiminto, joka sen on helppo tehdä. Siihen koira joutuu kuitenkin myös kunnolla keskittymään, koska kuonon painaminen jotakin vasten ei ole koiralle kovin tavanomainen tapa käyttäytyä. Yksi kuonokosketuksen ehdottomista eduista on se, että painaessaan kuononsa jotakin vasten se ei voi samalla pälyillä ympärilleen kuten se voi tehdä esimerkiksi istumisen aikana. Koska tehtävä on yksinkertainen, siihen on helppo saada nopeasti paljon toistoja eli voimaa: mitä enemmän koira toistaa jotakin käytöstä, sitä vahvemmaksi ja sujuvammaksi se tulee.

Yksinkertaisen harjoituksen avulla koiralle voi opettaa erilaisia monimutkaisemmissa harjoituksessa tarvittavia asioita kuten sujuvuutta, kestoa ja häiriöitä. On helpompi alkaa opettaa koiralle erilaisten tehtävien toistamista tai pitkäkestoisuutta, kun koira on oppinut ne sellaisessa harjoituksessa, joka on kriteeriltään selkeä. Samalla tavalla erilaiset häiriöt – toiset koirat, lentelevät lelut, ruoka tai äänet – voi esitellä koiralle kohdetyöskentelyharjoituksissa. Näin koira oppii työskentelemään erilaisten häiriöiden alla eikä se ole enää niin vaikeaa sitten, kun siirrytään harjoittelemaan esimerkiksi kilpatottelevaisuusliikkeitä.

Kohdetyöskentelyä voi käyttää apuna koiran keskittymiskyvyn ja oma-aloitteisuuden parantamisessa, pelottaviin asioihin siedättämisessä, koiran ohjaamisessa ja temppujen tai tottelevaisuusliikkeiden opettamisessa. Harjoituksen monipuolinen hyödyntäminen edellyttää sitä, että peruskäytös, siis kohteen nopea kosketus, on todella vahva. Toiminnalla on takana paljon toistoja erilaisissa ympäristöissä, sitä on harjoiteltu kotona keittiössä ja ulkona eri paikoissa. Kun peruskäytös on vahva erilaisissa ympäristöissä, kohteet alkavat vaihtua, ja lopulta kohteena voi olla. mikä vain ympäristöstä löytyvä pinta, jossa koiralle on selkeä kohta, johon painaa kuono. Koskettaminen on leikkiä – mitä tahansa voi koskettaa!