Hajutyoskentelykurssit   
Hajutyöskentelyn alkukoulutus etenee samojen periaatteiden mukaisesti, olipa tavoitteena hauskanpito tai koiran ammattikäyttö. Hyvä peruskoulutus takaa sen, että hajuharrastus aidosti tukee koiran hyvinvointia ja toisaalta antaa valmiudet edistyneempien etsintätehtävien kouluttamiseen.

Hajuharrastuksen koulutuksessamme voit aloittaa Hajutyöskentelyn tutustumiskurssilta tai peruskurssilta.

HAJUTYÖSKENTELYN TUTUSTUMISKURSSI

Hajutyöskentelyn tutustumiskurssilla harjoitellaan hajutyöskentelyssä hyödyllisiä pohjataitoja sekä itsenäistä ja motivoitunutta nuuskimista työskentelyssä. Etsintäharjoituksia tehdään erilaisilta alustoilta ja kohteista.
Kurssiin kuuluu kolme harjoituskertaa.

Kurssi sopii ensimmäiseksi hajutyöskentelykurssiksi.

HAJUTYÖSKENTELYN PERUSKURSSI

Hajutyöskentelyn peruskurssilla koira oppii aktiivista etsimistä ja työskentelemään motivoituneesti ja itsenäisesti etsintätehtävissä. Etsintäharjoituksia tehdään erilaisilta alustoilta ja kohteista. Koira oppii ilmaisun alkeita ja etsinnän perusteita.
Kurssiin kuuluu viisi harjoituskertaa.

Kurssi sopii ensimmäiseksi hajutyöskentelykurssiksi.

HAJUTYÖSKENTELYN JATKOKURSSI

Hajutyöskentelyn jatkokurssilla harjoitellaan ilmaisun varmuutta erilaisissa etsintätehtävissä sekä itsenäistä ja motivoitunutta työskentelyä.
Kurssiin kuuluu viisi harjoituskertaa.
Pohjataidot: Hajutyöskentelyn peruskurssi tai vastaavat taidot

Kurssille voi osallistua useita kertoja, harjoitukset toteutetaan kunkin koulutustason mukaisesti.

ILMAISUKURSSI

Ilmaisukurssilla harjoitellaan kohteen ilmaisua koiran koulutustason mukaisesti: voidaan kouluttaa ilmaisukäyttäytyminen alusta alkaen tai harjoitella varmuutta ja kestoa ilmaisuun. Kurssi sopii myös jäljestystä harrastaville tai siitä kiinnostuneille koirakoille esineilmaisun kouluttamiseen.
Kurssiin kuuluu neljä harjoituskertaa.

HAJURATA

Hajuratakurssilla harjoitellaan ratatyöskentelyä koiran koulutustason mukaisesti. Kurssilla voidaan kouluttaa hajuratatyöskentelyn perusteet, uusi etsittävä haju (esim. kanttarelli, nosework-hajut), erottelua häiriöistä tai edistyneempiä hajuradalla tarvittavia taitoja.
Pohjataidot: Hajutyöskentelyn perus- ja jatkokurssit
Kurssiin kuuluu viisi harjoituskertaa.


kesäkuu
heinäkuu