Hajutyoskentelykurssit   
Hajutyöskentely voi olla koiran aktivointia ja hauska harrastus. Sitä voidaan myös hyödyntää monissa erilaisissa etsintätehtävissä, kuten sienestyksessä ja jäljestyksessä.
Kurssilla jokainen koiranohjaaja valitsee ja hankkii itse omat harjoitushajut. Etsittävä haju voi olla mikä vain ohjaajan valitsema haju, esim. kaneli tai muu mauste, kahvi, tee tai vaikkapa raha.

HAJUTYÖSKENTELYN PERUSKURSSI

Tällä kurssilla koira oppii aktiivista etsimistä ja työskentelemään motivoituneesti ja itsenäisesti etsintätehtävissä. Etsintäharjoituksia tehdään erilaisilta alustoilta ja kohteista. Koira oppii ilmaisun alkeita ja etsinnän perusteita.

HAJUTYÖSKENTELYN JATKOKURSSI

Hajutyöskentelyn jatkokurssilla valitaan kohdehaju, opetellaan sen ilmaisua ja harjoitellaan itsenäistä ja järjestelmällistä etsintätyöskentelyä.

PENTUJEN HAJUKOULU

Pentujen hajukoulu sopii kaikille 2–6 kk ikäisille pennuille. Kurssin vinkeillä voit aktivoida koiraasi arjessa tai tähdätä tulevaisuudessa nenänkäyttöharrastuksiin tai koiran työkäyttöön.
Pentujen hajukoulussa koiraa aktivoidaan hajuilla ja etsimisellä. Kurssilla harjoitellaan etsintää erilaisilla alustoilla ja etsitään myös muuta kuin ruokaa – harjoitushajuna on Kong.

tammikuu
helmikuu
maaliskuu