podcast
hyötykoirat
hajutyöskentely
smartdog
perustaidot
muut
uutiset ja tapahtumat
verijälki
käyttäytymisanalyysi
jäljestys
kuulokoira
tukikoira
hyvinvointi
kuntoutus
fyysinen harjoittelu
suhde koiraan
ohjaajan toiminta
perusasiat
ilmaisu
laatikkoetsintä
nosework

Hajukuva – häiriöhajut opettavat tarkkuutta

Hajukuvalla tarkoitetaan koiran mielikuvaa sen etsimästä kohdehajusta. Mitä selkeämpi mielikuva koiralla on siitä, miltä haju ”näyttää”, sitä varmempaa on sen työskentely eivätkä esimerkiksi häiriöhajut häiritse etsintää. Kun etsittävä kohdehaju on esitelty koiralle, on aika alkaa kirkastaa koiran mielikuvaa siitä, millainen haju on kyseessä.

Ensimmäinen vaihe hajukuvan kirkastamisessa on harjoittelu häiriöhajujen kanssa. Alkuharjoittelua on hyvä tehdä hajuradalla. Siinä tilanne pysyy helposti hallinnassa ja ohjaajan on helppo opetella katsomaan, miltä koira näyttää kohdatessaan erilaisia hajuja. Häiriöhajut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: koiraa kiinnostavat hajut, ympäristöstä poikkeavat hajut ja kohdetta muistuttavat hajut. Se, mihin kategoriaan häiriöhaju kuuluu, riippuu koirasta ja etsittävästä kohteesta.

 

Koiraa kiinnostavat häiriöhajut

Koiraa kiinnostavat hajut häiritsevät sen keskittymistä tehtävään. Tällaisia ovat esimerkiksi toisten koirien hajut, riista, eläinten jätökset ja ruoka. Hajuradalla harjoittelu opettaa koiraa luopumaan tällaisista sitä luonnostaan kiinnostavista hajuista ja keskittymään etsittävään hajuun. Koira oppii, että palkkion saa vain valitsemalla kohdehajun. Häiriöitä voi valita erityisesti koiran tulevan työskentely-ympäristön mukaan: esimerkiksi Nose Work -koiralle toisten koirien hajuja, joita etsintäalueella aina on, tai sienikoiralle erilaisia metsän hajuja kävyistä jäniksenpapanoihin. Tässä harjoittelussa palkkion laadun merkitys korostuu, koska tällaiset häiriöhajut kilpailevat koiran mielenkiinnosta.

 

Ympäristöstä poikkeavat häiriöhajut

Jos hajun esittelyn jälkeen siirrytään suoraan tekemään etsintää, on helposti riskinä se, että koira alkaa ilmaista erilaisia hajuja, joihin se itse reagoi – siis hajuja, jotka poikkeavat voimakkaasti ympäristöstä. Nose Work -koira saattaa alkaa reagoida esimerkiksi anikseen tai erilaisiin hajusteisiin. Sieniä etsivä koira kiinnostuu voimakkaasti tuoksuvista kasveista. Tässä harjoittelussa koiralle teroitetaan, että kyse on vain yhdestä tietynlaisesta hajusta, jota sen tulisi etsiä. Tähän harjoitukseen häiriöhajut on hyvä valita sen mukaan, millaisissa ympäristöissä koira tekee etsintää eli millaisia hajuja se todennäköisimmin tulee kohtaamaan. Jos tähtäimessä on Nose Work -kokeet, saattaa ylemmissä luokissa häiriönä olla monenlaisia hajuja.

Kohdetta muistuttavat häiriöhajut

Kohdehajua muistuttavat hajut ovat hajukuvan suhteen häiriöhajuista haastavimpia. Hajussa on samoja komponentteja kuin koiran etsimässä kohteessa, mutta se ei ole kokonaan samanlainen. Nose Work -koira voi harjoitella tarkkuutta erottelemalla kilpailuissa käytettäviä hydrolaatteja muun hajuisista hydrolaateista. Sienikoira taas erottelee haluttaja sieniä sellaisista, joita sen ei haluta ilmaisevan. Monessa hajutyössä on tärkeää harjoitella erottelemaan pakkausmateriaali tai hajunkantaja, kuten huonekalutarra, rakennusmateriaali tai harsolappu, hajusta itsestään. Jos tämän harjoittelun vie oikein pitkälle, voi saada aikaan koiran, joka ilmaisee hyvin spesifejä kohteita. On siis tärkeää miettiä, kuinka mustavalkoiseksi koiran hajukuvan haluaa saada.

Häiriöhajuilla harjoittelu on hyvä aloittaa ympäristöstä poikkeavilla hajuilla, sillä ne eivät yleensä ole koirille luonnostaan kiinnostavia ja koiran on siksi helppo luopua niistä. Samalla se oppii keskittymään yhteen tietynlaiseen hajuun siten, että vaihtoehdot ovat riittävän erilaisia eikä koiran tarvitse alkuvaiheessa käyttää koko haistelukapasiteettiaan, vaan se saa ainoastaan oppia hajun ja palkkion yhteyden vahvemmaksi.

Lue lisää hajukuvasta artikkelin toisesta osasta: Mikä kohdehaju on?

Julkaistu alun perin SporttiRakissa